Skip to main content

Hawaiian Language: Its Spelling and Pronunciation, The

He kumuwaiwai pāpaho no nā mea aʻo ʻōlelo pae hoʻomaka – he mau ʻōpaʻa haʻawina ʻōlelo, hoʻomaʻamaʻa huaʻōlelo, a me nā mele pū kekahi. He puke hoʻomaʻamaʻa me ka pā sēdē pū,

A multi-media set for beginning language learners—includes language lessons, word drills, and songs. Includes workbook and CD.

Kalena Silva, Kauanoe Kamanā

Softcover, 54 pp.

 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.