Skip to main content

Ola Nā Iwi: I Am Hawaiʻi, A Hawaiian Creation Story for Children Inspired by the Kumulipo

Written by Kimo Armitage

Illustrated by Michael Q Ceballos and Matthew Kawika Ortiz

Softcover, 46 pp.

Available in English and ʻŌlelo Hawaiʻi. For ages 8-12

The Creation of Hawaii told in this beautifully illustrated children's book will capture the hearts and imaginations of young readers as wondrous creatures from the ocean and land emerge from the time of darkness until the birth of man heralds the period of light. The heart-wrenching story of Wakea and Haohokakalani, ancestors to Hawaiians, becomes a lesson for the way that we must take care of the earth so that it continues to nourish us. Also available "Ola Na Iwi: He Hawaii Au" Hawaiian language edition.

He puke maikai keia no na keiki. Nui na kii nani loa e pili ana i ke kumu honua o Hawaii. 'O ka nani o na kii e hoowehewehe ia keia mai ke Kumulipo mai e hoomaopopo ana i ko kakou mookuauhau a hiki i ka po o ko kakou po'e o keia ao. He moolelo kaumaha loa no Wakea laua o Haohokakalani, kupuna o na kanaka. He haawina keia no kakou e malama kakou i ka honua, a na ka honua e malama mai ia kakou. Hiki ke kuai keia puke ma ka olelo haole.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.