Skip to main content

Kumu Honua Mauli Ola

He ʻōlelo kālaimanaʻo hoʻonaʻauao Hawaiʻi i kākau ʻia ma ka ʻelima ʻōlelo: ʻōlelo Hawaiʻi, ʻōlelo Pelekānia, ʻōlelo Kepanī, ʻōlelo Paniolo, a me ka ʻōlelo Palani. ʻIli palupalu, 80 ʻaoʻao.

"A Native Hawaiian educational philosophy statement. Written in five languages: Hawaiian, English, Japanese, Spanish, and French. Softcover, 80 pgs."

This book is great for learning about the Native Hawaiian philosophy. Whether you want to learn more about your culture or just want to learn something new, this book is a great one for you! 

 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.