Skip to main content

Ka Moʻolelo No ka ʻOʻopu

"He moʻolelo kuʻuna no ke kapu ʻana o ka ʻoʻopu i kekahi mau ʻohana no ka pilina i ka moʻo. ʻIli palupalu, 36 ʻaoʻao."

"A traditional story about how the ʻoʻopu is kapu to some ʻohana because of its relationship to the moʻo. Softcover, 36 pgs."

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.