Skip to main content

Hinuhinu Ka Pūpū

"ʻAʻole nō maʻalahi ka unuhi ʻana i ka ʻōlelo Pelekānia i ka ʻōlelo Hawaiʻi. E aʻo i nā huaʻōlelo ʻokoʻa no “shiny.” ʻIli palupalu, 16 ʻaoʻao."

"English is not always easily translated into Hawaiian. Learn the different words for “shiny.” Softcover, 16 pgs."

This educational book is perfect for anyone who is trying to brush up on their Hawaiian language. Whether you want your child to learn more Hawaiian words or you want to learn more yourself, this is a great book to do so. 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.