Skip to main content

He Moʻolelo Kaʻao no Kekūhaupiʻo Volume 1 & 2

Stephen Lanhern Desha

Softcover, 2 Volumes

Ua puke mai kā Desha moʻolelo nei ʻo Kekūhaupiʻo ma loko o ka nūpepa ʻōlelo Hawaiʻi ʻo Ka Hoku o Hawaii mai ka makahiki 1920 a i ka makahiki 1924. Me he mea lā, he kālele ka moʻolelo ma luna o Kekūhaupiʻo. He koa laeʻula nō hoʻi ma ka hoʻouka kaua. Ua koi ʻo ia i ka hoʻoikaika a mākaukau ma, a ua ʻike ʻo ia i ka waiwai o ka maliu i nā ʻōuli akua e ola a make ai paha ke kanaka. Ua komo ʻo Kekūhaupiʻo i ke aʻo ʻana iā Kalani Nui Iā Paeiʻea Kamehameha i nā hana kaua, a ua kūpaʻa hoʻi ma ko Kamehameha ʻaoʻao ma ka noho kiaʻi, kumu aʻoaʻo, a me ke koa wiwo ʻole i ko ke aliʻi ʻimi naʻi ʻana i nā moku a pau ma lalo ona.

Hoʻokolo ka pūkaʻina i ke oʻo ʻana aʻe o Kamehameha mai kona hānau ʻia ʻana ma Kohala a i kona wā ʻōpio a hiki hoʻi i ka lilo ʻana ona i moho aliʻi nui ʻai moku. Ma hope mai, helu ʻia kāna mau kaua he nui lehulehu a me kāna hana kālaiʻāina. Ma ka pau ʻana, helu ʻia nā mana ʻokoʻa o ka lilo maluhia ʻana o Kauaʻi iā Kamehameha. I ka lilo pau loa o ka paeʻāina iā Kamehameha, kālele ka moʻolelo i ko ke aliʻi hoʻoikaika ʻana i ka mālama maluhia me ka hoʻolaupaʻi ola o nā makaʻāinana.

Ma ka hoʻomanaʻo ʻana i nā hana kaulana a ʻelua kānaka hanohano, hoʻomanaʻo pū ʻia nā kuʻuna a me nā loina a nā Hawaiʻi i mālama ai i ka wā ma mua. Pēlā i lana ai ka manaʻo o ka mea kākau e komo ka haʻaheo lāhui i loko o ka poʻe Hawaiʻi ma mulo o ka ʻike no nā kupuna a me ke ʻano kūpono o kā lākou mau hana i ka naʻai o kākou o nēia au.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.