Skip to main content

He Mau Pepeiao Ko Ka Iʻa

E akahele i kāu e ʻōlelo ai ma mua o ka holoholo ʻana, no ka mea, he mau pepeiao ko ka iʻa!

Be careful what you say before going on a fishing trip, because fish have ears!

Softcover, 16 pp.

Hana Pau

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.