Hoʻokahi Lāʻau He Mihi Card

Hoʻokahi Lāʻau He Mihi Card

$4.95

Hoʻokahi lāʻau he mihi; The first medicine is forgiveness.

Single letterpress greeting card, blank inside. Made in Kakaʻako, Honolulu by Jiwa Jiwa Press.